Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w następującym zakresie:

  1. całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach;
  2. całodobowe świadczeni zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora Zespołu Ratowników Medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach;

Okres obowiązywania umowy od 01.07.2021 r. do 30.06.2024r.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

piątek, 25 czerwca 2021 08:29
 

 

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

 

zaprasza

 

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w następującym zakresie:

 

  1. całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach;
  2. Świadczenia zdrowotne w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy oraz w Zespole Domowego Leczenia Tlenem w SP ZOZ w Siemiatyczach
  3. Świadczenia zdrowotne w Poradni Diabetologicznej w SP ZOZ w Siemiatyczach

Okres obowiązywania umowy od 01.08.2021r. do 31.07.2024r.

 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 1a - Oferta

Załącznik nr 2a - Wzrór umowy

Załącznik nr 2b - Wzór umowy

Rozstrzygnięćie

piątek, 09 lipca 2021 08:50
 

 

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

 

zaprasza

 

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 

a). całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Bacikach Średnich w SP ZOZ

b). całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ortopedycznym w SP ZOZ w Siemiatyczach.

 

 

Okres obowiązywania umowy od 01.09.2021 r. do 31.08.2024r.

 

 

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert, formularz ofertowy, projekt umowy oraz materiały informacyjne o przedmiocie zamówienia dostępne są od dnia 06.08.2021r. w budynku Administracji SP ZOZ w Siemiatyczach (pokój nr 7) w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 9:00 – 14:00 pod numerami telefonów: 85 655 23 85, 85 655 28 25.

 

Oferty sporządzone na formularzu ofertowym należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie

 

pisemnej, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielegniarstwa w……………………………………….. w SP ZOZ w Siemiatyczach”,od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30, w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej 8 do dnia 06.08.2021 r.

 

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje potwierdzona data i godzina jej wpływu do Sekretariatu. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Sekretariatu Dyrektora SP ZOZ                       w Siemiatyczach przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

 

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w budynku Administracji SP ZOZ w Siemiatyczach (pokój nr 7 ) w dniu 23.08.2021 r. o godz. 10:00.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, w budynku Administracji oraz na stronie internetowej: www.spzozsiemiatycze.pl w dniu 27.08.2021r.

 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert, bez podania przyczyny.

 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach zasad konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

 

 

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Umowa

Rozstrzygnięcie konkursu

 

piątek, 06 sierpnia 2021 00:00
 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

 

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie
świadczeń fizjoterapeutycznych w SP ZOZ w Siemiatyczach

 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 1 - Oferta

Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie

czwartek, 21 lutego 2019 14:34
 

 

OGŁOSZENIE
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

 

zaprasza


do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

a)    całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego na Bloku Operacyjnym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach;
b)    całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach SP ZOZ w Siemiatyczach;
c)    całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w OAiIT w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach;
d)    całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach;
e)    całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w ZOL Baciki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach;
f)    świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w poradni specjalistycznej;

 

Ogłoszenie

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Zał. nr 1

Zał. nr 2

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

wtorek, 29 stycznia 2019 12:56
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Akceptuje pliki cookie ze ztrony www.spzozsiemiatycze.pl.

EU Cookie Directive Module Information