Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach


OGŁOSZENIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze


zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następującym zakresie:

1) całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Położniczo Ginekologicznym rooming in Szpitala Powiatowego w SP ZOZ w Siemiatyczach

Okres obowiązywania umowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2023r.

Ogłoszenie konkursu
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 - Oferta
Załącznik nr 2 - Wzór umowy

wtorek, 24 listopada 2020 11:12
 

 

OGŁOSZENIE
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następującym zakresie:

1)    całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie położnictwa i ginekologii  wraz z pełnieniem funkcji kierownika oddziału w Oddziale Położniczo Ginekologicznym z rooming in Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach. Okres obowiązywania umowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2023r.

 

Ogłoszenie

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - Oferta

wtorek, 17 listopada 2020 10:23
 

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

 

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następującym zakresie:


1) świadczenia lekarskie w zakresie świadczenia lekarza POZ w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mielniku
2) świadczenia lekarskie w Poradni Laryngologicznej wraz z konsultacjami w innych komórkach medycznych SP ZOZ w Siemiatyczach,
3) świadczenia lekarskie w Poradni Neurologicznej wraz z konsultacjami w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym i innych komórkach medycznych SP ZOZ w Siemiatyczach,
4) świadczenia lekarskie w Poradni Alergologicznej wraz z konsultacjami w innych komórkach medycznych SP ZOZ w Siemiatyczach,
5) świadczenia lekarskie w zakresie badań echokardiograficznych, USG doppler naczyń szyi, USG doppler kończyn dolnych
6) świadczenia ogólnostomatologiczne,
7) świadczenia psychologiczne wraz z konsultacjami w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym i innych komórkach medycznych SP ZOZ w Siemiatyczach.

Okres obowiązywania umowy od 01.03.2021 r. do 29.02.2024 r.

Ogłoszenie

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 1c

Załącznik nr 1d

Załącznik nr 1e

Załacznik nr 2a

Załacznik nr 2b

Załacznik nr 2c

Załacznik nr 2d

Załacznik nr 2e

Załacznik nr 4

 

Rozstrzygnięcie

Unieważnienie

piątek, 05 lutego 2021 12:11
 

 

OGŁOSZENIE
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze
zaprasza


do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następującym zakresie:

 

1) całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ortopedycznym Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach.

 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Umowa

Załącznik nr 1a - Oferta

czwartek, 11 lutego 2021 17:49
 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następującym zakresie:

1) całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie chorób wewnętrznych wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach;
2) świadczenia lekarskie w Poradni Neonatologicznej w  SP ZOZ w Siemiatyczach,
3) świadczenia lekarskie w Poradni Rehabilitacji w SP ZOZ w Siemiatyczach,
4) świadczenia psychologiczne wraz z konsultacjami w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym i innych komórkach medycznych SP ZOZ w Siemiatyczach.
5) świadczenia lekarskie w Poradni Kardiologicznej w  SP ZOZ w Siemiatyczach

Okres obowiązywania umowy od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r.

 

Ogłoszenie Konkursu

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik nr 1a - Oferta - Oddział

Załącznik nr 1b - Oferta - Poradnia

Załącznik nr 1c - Oferta - Psycholog

Zalacznik 2a

Zalacznik 2b

Zalacznik 2c

Załącznik nr 4 - Wykaz godzin lekarz oddział

Załącznk nr 4 Poradnia Punkty -  wykaz godzin

środa, 10 marca 2021 11:02
 

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

a). świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w Pracowni Elektrokardiograficznej w SP ZOZ w Siemiatyczach.

Okres obowiązywania umowy od 01.04.2021 r. do 31.03.2023r.

 

 

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik nr 1a oferta pielęgniarstwo EKG

Zaloncznik nr2 umowa 

czwartek, 18 marca 2021 08:55
 

 

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w następującym zakresie:

  1. świadczenia lekarskie w zakresie chirurgii ogólnej wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ortopedycznym Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach,

 

Okres obowiązywania umowy od 01.04.2021 r. do 31.03.2024r.

 

 

Ogłoszenie

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik - wzór umowy

czwartek, 18 marca 2021 11:31
 

OGŁOSZENIE


konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

 

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 

świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Bacikach Średnich w SP ZOZ w Siemiatyczach wraz z pełnieniem funkcji pielęgniarki koordynującej.

 

Okres obowiązywania umowy  od  01.05.2021 r. do 30.04.2024r.

 

Ogłoszenie 

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik - wzór umowy 1a

Załącznik - wzór umowy 2b 

wtorek, 13 kwietnia 2021 09:48
 

OGŁOSZENIE


konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

 

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w następującym zakresie:

 

1) całodobowe świadczenia lekarskie w dziedzinie pediatrii łącznie w zakresie neonatologia – hospitalizacja w Oddziale Pediatrycznym Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach;
2) całodobowe świadczenia lekarskie w dziedzinie pediatrii łącznie w zakresie neonatologia – hospitalizacja w Oddziale Pediatrycznym Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach; wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Pediatrycznego,
3) całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym rooming in Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach;
4) całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym rooming in Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Siemiatyczach wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Położniczo – Ginekologicznego rooming in,

 

Okres obowiązywania umowy od 01.06.2021 r. do 31.05.2024r.

 

 

 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Umowa

Załącznik - wzór umowy 1a

Załącznik - wzór umowy 2b

wtorek, 20 kwietnia 2021 10:19
 

 

OGŁOSZENIE
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

 

zaprasza


do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

a).  świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego na Bloku Operacyjnym w SP ZOZ w Siemiatyczach.

 

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

piątek, 23 kwietnia 2021 14:28
 

 

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w następującym zakresie:

  1. całodobowe świadczenie lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SP ZOZ w Siemiatyczach

 

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

Rozstrzygnięcie

poniedziałek, 24 maja 2021 00:00
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Akceptuje pliki cookie ze ztrony www.spzozsiemiatycze.pl.

EU Cookie Directive Module Information